Om foreningen

Formål

Norsk Restless Legs Forbund ble stiftet 22.02.2006, som en interesseorganisasjon for personer med rastløse bein (RLS).
Navnet ble endret til Foreningen rastløse bein (Frb) på landskonferansen i Sandefjord i 2010.

Foreningen skal spre kunnskap om Restless Legs-syndrom (RLS) og dens behandling, slik at foreningens medlemmer og andre med RLS oppnår symptomlindring og økt livskvalitet.
Foreningen rastløse bein er en uavhengig organisasjon for alle som berøres av rastløse bein. Alle som støtter Frbs formål, har rett til å bli medlem.

Vi vil arbeide for:

  • at en hver form for medisinsk behandling blir tuftet på en så klar diagnose som mulig.
  • erfaringsutveksling mellom medlemmer, uten å ta stilling til det enkelte medlems individuelle tilstand.
  • at vi ved hjelp av opplysning styrker organisasjonen slik at vi får større gjennomslag for foreningens formål.
  • at foreningen får forankring i det medisinske fagmiljøet.
  • å støtte opp om forskning.

Styret

Prev
Next

Vedtekter

Gå til vedtekter

Årsmøteprotokoll

Gå til årsmøteprotokoll