Bli medlem

Som medlem får du:

Medlemsblad

Medlemsbladet «Maurtua» (3 ganger i året)

Medlemsinfo om RLS/WED

  1. Søvndagbok som kan være informativt for fastlegen din
  2. Info om godkjente medisiner
  3. Papirer som kan medbringes til fastlegen
  4. Eksempel på søknad for å få dekket medisinutgifter

Arrangementer

Tilgang til medlemsmøter/infomøter/årsmøtet
På denne måten bidrar du til at vi kan spre kunnskap om RLS/WED og dens behandling, slik at forbundets medlemmer og andre med RLS/WED oppnår symptomlindring og økt livskvalitet. Vi vet at mange som har symptomene ikke kjenner til at det finnes løsninger for å høyne livskvaliteten. Det er også mange leger som ikke kjenner til syndromet.
Du registrerer deg ved å  sende en e-post til post@rastlos.org eller benytte skjemaet på høyre side. Du kan også melde deg inn ved å sende en sms til vår infotelefon: 902 64 595. Vi vil sende deg den nødvendige informasjon om hvordan du betaler medlemskontingenten.

Innmelding

Jeg melder meg herved inn i Foreningen rastløse bein og får tilsendt informasjon om foreningen, regionale aktiviteter, medlemsblad samt en giro for årskontingent.

  • Hovedmedlem kr 250,
  • Familiemedlem kr 50,- per medlem

Skriv post@rastlos.org hvis du ikke har e-postadresse.

Hvis Familiemedlem er valgt:
(Familiemedlem må ha samme adresse som hovedmedlem.)