Info og råd

Aktuelle lenker

Sandvika nevrosenter

Klipp fra God Morgen Norge med nevrolog Einar Kinge og nesteleder i foreningen Nina Heia Pedersen
Tlf.nr: 67 52 20 80
Ved det helprivate tilbudet ved Sandvika nevrosenter er det kort ventetid.

Den europeiske foreningen for rastløse bein

Den svenske foreningen for rastløse bein

Den nederlanske foreningen for rastløse bein

Diverse

Et intervju med en av våre medlemmer om RLS.

Se artikkel