Info og råd

Hva er rastløse bein?

  1. Et påtrengende behov for å bevege beina, vanligvis ledsaget av ubehagelige følelser i beina.
  2. Symptomene forverres ved hvile og inaktivitet.
  3. Symptomene opphører helt eller delvis ved bevegelse av beina.
  4. Symptomene forverres om kvelden eller natten.

Disse plagene fører ofte til søvnvansker og dermed trøtthet utover neste dag. Årsaken er ukjent, men en del forskning viser at kommunikasjonen mellom hjerneceller som har innbyrdes kontakt via signalstoffet dopamin, ikke virker så godt som den skal – altså en nevrologisk årsak.
Når den som er plaget får dopaminmedisin, «snakker» hjernecellene bedre sammen og symptomene kan forsvinne. En norsk studie viser at ca 14% av befolkningen i Norge lider av rastløse bein. Hyppigheten øker med alderen, og det anslås at arveligheten er stor, hele 30%.
Tilstanden er kronisk, men man kan ha større eller mindre plager i perioder. Det finnes godkjente medisiner som hjelper mot disse plagene. Ta kontakt med din fastlege, og be eventuelt om henvisning til nevrolog.