Landskonferansen 2016

Velkommen til Foreningen Rastløse Beins årsmøte og 10 års jubileum!

Foreningen har jobbet i 10 år for å spre kunnskap om RLS og behandling av sykdommen. Målsettingen har hele tiden vært økt kunnskap og kompetanse blant helsepersonell og folk flest, for å bedre behandling og livskvalitet for dem som sliter med rastløse bein. Foreningen har lykkes med oppgaven på flere områder, men har fremdeles mye å ta tak i. Den beste hjelpen styret kan få, er fra medlemmene våre. Jo flere medlemmer, jo større påvirkningskraft og tyngde ovenfor samfunn og beslutningstakere. Derfor er det gledelig å kunne fortelle at vi går ut av 2015 med over 400 betalende medlemmer! Takk til alle betalende medlemmer, dere betyr mye!
Siden 2010 har Foreningen rastløse bein arrangert en årlig landskonferanse sammen med foreningens landsmøte. 2016 er intet unntak, og i anledning 10 års jubileet, kliner vi til med topp foredragsholdere og spennende innhold! Jubileet i 2016 avholdes på Scandic Helsfyr hotell i Oslo, på grunn av enklest mulig adkomst for flertallet. Vi håper på stor oppslutning og deltakelse, slik at vi kan feire den store anledning sammen!
Under kan du lese mer om noen av årets foredragsholdere. Det er et begrenset antall plasser så her gjelder førstemann-til-mølla prinsippet. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Helsfyr!

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Alle deltagere betaler en egenandel pålydende kr 1300. Dette dekker alle foredrag, måltider, pausemat og overnatting lørdag 16. til søndag 17. april, til og med lunch. Reisen til og fra Helsfyr må dekkes av den enkelte. Ta kontakt med sekretariatet på tlf 22 20 03 90 eller e-post: post@rastlos.org for ytterligere spørsmål.
Tid: Fra lørdag 16. april kl. 14:00 til
søndag 17. april 2016 til lunsj kl 12:00.

Påmelding: Slutt