Kjære medlem,

Da det grunnet koronasituasjonen dessverre ser ut til at det vil bli vanskelig å få gjennomført et fysisk årsmøte på denne siden av sommeren, har styret vedtatt å avholde et digital årsmøte i 2020.

Det innkalles med dette til digital Årsmøte i Foreningen Rastløse Bein tirsdag 16. juni fra kl. 17.00 til 19.00.

Møtet vil foregå på Zoom og alle påmeldte vil få tilsendt en lenke for å bli med på møtet. 

Du melder deg på via følgende lenke: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=M5Z1ZVY2L1C6

Fristen for påmelding er satt til 2. juni.

Sakspapirene vil sendes ut til alle påmeldte i god tid før møtet.