Formålet ved endring av navn fra RLS til RLS/WED:
 • å komme bort fra den negative definisjonen av sykdommen
 • å øke forståelsen for hvor alvorlig sykdommen er
 • å øke bevistheten om den
 • å forbedre behandlingen.
Argumentet for å endre navnet på sykdommen fra Restless legs Syndrome (RLS) til Willis-Ekbom sykdom (WED) inkluderer:
 • bli kvitt falske beskrivelser:
 • Rastløs (Ben skal flyttes, men ikke av seg selv)
 • Ben (andre kroppsdeler, armene og torso, er også ofte involvert)
 • Syndrom (vi forstår nå mer om sykdommens mekanismer- Syndrom viser bare en samling av symptomer).
Global kampanje
 • fra Restless legs syndrom (den første beskrivelsen av sykdommen i medisinsk litteratur av svenske nevrologen Dr. Karl-Axel Ekbom 1945)
 • til Willis-Ekbom Disease sykdommen (WED)
 • RLS/WED
Andre eksempler på sykdommer som er endret:
 • senil demens til Alzheimers sykdom (1977)
 • mongolisme til Downs syndrom (1965)
 • spedalskhet til Hansens sykdom. (etter nordmannen Armauer Hansen som oppdaget leprabakterien i 1873)
Vi kommer derfor heretter til å betegne sykdommen RLS med RLS/WED. Alle dokumenter som Foreningen Rastløse Bein innehar kommer også til å få endret navnet etter hvert som dokumentene må trykkes opp.