Prisen på Sifrol er gått ned. Det er gode nyheter. 30 stk Sifrol 0,088 mg koster kr. 80,90 og Pramipexol kr. 62,40 100 stk Sifrol 0,18 mg koster nå kr. 248,90 og Pramipexol kr. 211,50 Nå kan de som ønsker å bruke Sifrol i stedet for kopimedisin kjøpe den til en brukbar pris.